Tłumacz niemieckiego Nowy Targ

Oferuje tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki.

Tłumaczenie zwykłe i poświadczone poniższych dokumentów:

 • formularzy PIT, rozliczenie dochodów rocznych
 • zaświadczeń i formularzy z urzędów skarbowych
 • aktów USC
 • zaświadczeń z Urzędów Miejskich
 • zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu
 • zaświadczeń o niekaralności
 • zaświadczeń o zameldowaniu
 • zaświadczeń szkolnych, dyplomów, wypisów ocen, świadectw szkolnych, zaświadczeń z uczelni, aneksów do dyplomów
 • dokumentów finansowych, bilansów rocznych, wyników audytów, wypisów z KRS
 • dokumentów rejestracyjnych pojazdów , umów i rachunków sprzedaży pojazdów
 • CV
 • referencji i opinii
 • ofert handlowych
 • umów o pracę
 • pism okolicznościowych i korespondencji
 • dokumentów technicznych i przetargów
 • stron internetowych
 • publikacji naukowych
 • dokumentacji medycznej
 • z zakresu postepowan sądowych i administracyjnych
 • karty dań
 • oferty imprez okolicznościowych